Showing all 3 results

ยาป้ายสลบใช้ป้ายบริเวณช่วงลำคอ

03 ฿5,000.00 ฿3,200.00
ยาป้ายสลบใช้ป้ายบริเวณช่วงลำคอ เพียงไม่เกิน5วินาทีหลังจากป้ายตัวยาผู้ที่โดน…
QUICK SHOP

ยาสลบที่ใช้ป้ายลำคอโดยเฉพาะ

05 ฿5,000.00 ฿3,200.00
เป็นยาสลบที่ใช้ป้ายลำคอโดยเฉพาะ ผู้ที่โดนยาสลบป้ายข้าไปจะมึนและน็อกไปทันทีใ…
QUICK SHOP

ยาสลบแบบพ่น sevoflurane

06 ฿5,000.00 ฿3,200.00
ยาสลบแบบพ่น sevoflurane ยาสลบที่ใช้พ่นได้ในระยะไกลกว่า 2เมตรด้วยทิศทางการพ่…
QUICK SHOP